โต๊ะสนุกเกอร์
โต๊ะพูล
โต๊ะโกล์

อัตราค่าขนส่ง
กฎ กติกา มารยาท
English Language
จำนวนผู้เข้าชม


 
   ค้นหาจาก:

ข้อความ:
 

แบบ/รุ่น

ขนาด (ฟุต)

ราคา (บ.)


P1. โต๊ะพูล AMERICAN

แบบไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญไฟฟ้า

3 x 6

50,000

70,000

แบบไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญไฟฟ้า

3 1/2 x 7

55,000

75,000

แบบไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญไฟฟ้า

4 x 8

60,000

80,000

แบบไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญไฟฟ้า

3 x 6

50,000

70,000

แบบไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญไฟฟ้า

3 1/2 x 7

55,000

75,000

แบบไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญไฟฟ้า

4 x 8

60,000

80,000


P3. โต๊ะพูล ENGLISH
  3 x 6

45,000

  3 1/2 x 7

49,000

  4 x 8

55,000


P4. Modern POOL

ไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญ

3 x 6

40,000

60,000

ไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญ

3 1/2 x 7

45,000

65,000

ไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญ

4 x 8

50,000

70,000


P5. โต๊ะพูล LION POOL

  3 x 6

55,000

  3 1/2 x 7

59,000

     

P6. โต๊ะพูล DINING POOL

โต๊ะพูล 2 IN 1

3 x 6

55,000

โต๊ะพูล และ โต๊ะอาหาร
พิเศษ: ไม้หน้าโต๊ะอาหาร

 

     

P7. โต๊ะพูลไม้แอ๊ช CLASSIC POOL

ไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญ

3 x 6

54,000

74,000

ไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญ

3 1/2 x 7

59,000

79,000

ไม่หยอดเหรียญ

หยอดเหรียญ

4 x 8

64,000

84,000


P8. CIRCLE POOL
     

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร

 

75,000

     

P9. TEAK WOOD POOL
P.9 TEAK WOOD POOL
ใช้ไม้สักทองทั้งตัว

3 x 6

3 1/2 X 7

4 X 8

65,000

75,000

85,000

P.9 BENJAMAIN WOOD POOL
ใช้ไม้เบญจพรรณ

3 x 6

3 1/2 X 7

4 X 8

30,000

35,000

40,000


P10. NATURA WOOD POOL
P.10 NATURA WOOD POOL

3 x 6

3 1/2 X 7

4 X 8

45,000

49,000

55,000

 
หมายเหตุ
: ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้

 

 
เริ่มต้น
| โต๊ะสนุกเกอร์ | โต๊ะพูล | โต๊ะโกล์ | ตัวอย่างโต๊ะ | อัตราค่าขนส่ง | กฎ กติกา มารยาท |
ภาษาอังกฤษ
| ติดต่อเรา

ลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฏหมาย โดย บอส์ส สนุกเกอร์
เขียนติชม ได้ที่ อีเมล์ webmaster@bosssnooker.com