โต๊ะสนุกเกอร์
โต๊ะพูล
โต๊ะโกล์

อัตราค่าขนส่ง
กฎ กติกา มารยาท
English Language
จำนวนผู้เข้าชม


 
   ค้นหาจาก:

ข้อความ:
 

กฎ กติกา และการเล่น
 
1. การเปิดเกมส์
1.1 ถ้าลูกดำลงตอนเปิดเกมส์ สามารถให้ตั้งลูกใหม่ได้
1.2 ถ้าลูกสีและลูกลายลงพร้อมกัน ก็สามารถที่จะเลือกเล่นลูกใดก็ได้
1.3 ถ้าลูกสีหรือลูกลายลง และลูกขาวเปลี่ยนปรับเป็นฟาล์ว และฝ่ายตรงข้ามสามารถเลือกเล่นลูกสีหรือลูกลายก็ได้
 
2. การฟาล์วเสีย 2 ช็อต (คือ ฝ่ายตรงข้ามแทงได้ 2 ครั้งติดต่อกัน)
2.1 ถ้าแทงลูกแล้วลูกขาวลง ยกเว้นลูกดำ (ให้ดูกฎข้อ 2.5 และข้อ 3)
2.2 ถ้าแทงลูกของฝ่ายตรงข้ามลง
2.3 ถ้าแทงลูกที่เล่นและลูกขาวออกนอกโต๊ะ
2.4 ถ้าแทงไม่โดนลูกของตัวเอง
2.5 ถ้าลูกขาวฟาล์ว ในขณะที่อีกฝ่ายเหลือดำลูกสุดท้าย ให้นำลูกขาววางที่เส้นปิด และสามารถแทงไปยังลูกดำที่ตำแหน่งไหนก็ได้ ไม่ว่าใต้เส้น หรือเหนือเส้นปิด
 
3. การแพ้เกมส์
3.1 แทงลูกดำลงระหว่างเกมส์
3.2 ถ้าชิงดำลูกขาวเปลี่ยน หรือลูกขาวออกนอกโต๊ะ
3.3 ถ้าแทงลูกดำลงผิดหลุมที่บอก
3.4 ถ้าแทงลูกดำออกนอกโต๊ะ
3.5 ถ้าชิงลูกดำแทงไม่ถูกลูกดำ
3.6 ฝ่ายตรงข้ามแทงลูกดำลง (ลูกสุดท้าย) และไม่ได้ทำฟาล์ว
 
หมายเหตุ บอล์ลอินแฮนด์ ในกรณีที่ผู้เล่นไม่พยายามที่จะแทงลูกของตัวเอง ให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งลูกสีขาวที่จุดใดก็ได้

การติดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ | ความรู้ทั่วไปและการบำรุงรักษา | กฎการเล่น Pool | ระยะมาตรฐานโต๊ะ 6x12 ฟุต

 
เริ่มต้น
| โต๊ะสนุกเกอร์ | โต๊ะพูล | โต๊ะโกล์ | ตัวอย่างโต๊ะ | อัตราค่าขนส่ง | กฎ กติกา มารยาท |
ภาษาอังกฤษ
| ติดต่อเรา

ลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฏหมาย โดย บอส์ส สนุกเกอร์
เขียนติชม ได้ที่ อีเมล์ webmaster@bosssnooker.com